Vil du bidra i utviklingen av Norges viktigste infrastruktur?

Søk sommerprosjektet KUBE hos Statnett

Til sommerens KUBE-prosjekt ønsker vi å utfordre seks motiverte studenter til å utvikle en ny funksjonalitet i et viktig IT-verktøy, kalt MONSTER, som gir informasjon om forventet fremtidig leveringspålitelighet i kraftnettet.

MONSTER bruker i dag historiske værdata og feilstatistikk om strømnettet til å lage en sannsynlighetsmodell for feil. Feilscenarioer blir identifisert med Monte Carlo-simuleringer, og konsekvensene blir beregnet med lastflytanalyser. Et av resultatene vil være en sannsynlighetsfordeling av totale avbruddskostnader i det området som analyseres. MONSTER implementeres i Python og krever håndtering av store mengder data. Løsningen utvikles med prosjekteringsrammeverket Scrum, av et autonomt team bestående av IT-utviklere, ingeniører, matematikere og økonomer.

Drivkraften bak MONSTER er ønsket om å utvikle måten vi i Statnett planlegger utbygging og vedlikehold av kraftnettet på. Vår oppgave er å sikre en pålitelig strømforsyning i en fremtid med økt behov for elektrisitet, mer ekstremvær og økt andel uregulerbar kraftproduksjon. MONSTER blir et beslutningsstøtteverktøy som vil gjøre det enklere å ta riktige investeringsbeslutninger ved utbyggingen av nettet. Prosjektet er banebrytende i europeisk sammenheng og er et stort skritt mot å bruke probabilistiske metoder i planleggingen av fremtidens kraftsystem.

Hva kan vi tilby?

· Mulighet til å utvikle og produksjonssette funksjonalitet i MONSTER

· Tett samarbeid med dyktige fagmiljøer innen energisektoren og IKT

· En bratt læringskurve i et tverrfaglig team

· Et syv ukers ambisiøst og utfordrende sommerprosjekt med oppstart i juni

· Presentasjon av sluttresultat for konsernledelsen og resten av selskapet

· En uke fri midt i prosjektperioden. Studenter fortjener også ferie!

· Sosiale arrangementer gjennom sommeren

· Konkurransedyktig lønn

Vi søker deg som motiveres av utfordringer og samarbeid i team. Du er initiativrik og nysgjerrig, i tillegg til å være en god lagspiller. Du har fullført minst 2 års høyere utdannelse sommeren 2020. Relevante studieretninger er IT, data science, matematikk, statistikk, økonomi, fysikk, elkraft, energi og miljø, industriell økonomi og kybernetikk.

Hvis dette er noe for deg, send inn en søknad her:

https://statnett.easycruit.com/vacancy/2432591/175375